Lukkokauppaa vuodesta 2007

100 %:sti Suomalainen verkkokauppa

Tuhansia tyytyväisiä asiakkaita

16.8.2023

Oviympäristön eri tuotteet on pääsääntöisesti valmistettu kestämään käyttökertoja, kulutusta ja oven elämisestä johtuvaa mekaanista ”eroosiota”.

Periaatteessa lukkorungon, sen parina käytetyn vastaraudan, sekä saranoiden tulisi kestää minimissään 200 000 käyttökertaa / sykliä, eli avaamista ja sulkemista.

Oviympäristön tuotteiden elinkaari on kuitenkin täysin riippuvainen oviympäristön kokonaisvaltaisesta toiminnasta, asennuksen asianmukaisuudesta ja huollosta. Puolivuosittaisella, tai edes satunnaisella huollolla pidennät oven, oviympäristön ja sen komponenttien elinkaaria huomattavasti. Säännöllisellä huollolla mahdollistat ennen kaikkea oven asianmukaisen toiminnan ja käyttömukavuuden.

Mikäli ovea ei huolleta säännöllisesti, tai oven eri komponenttien säädöt eivät ole kohdillaan, vastaavasti tuotteiden ja oven elinkaari lyhenee huomattavasti.

Usealla meistä on kokemusta oven avaamisesta niin, että ovea tulee hieman tuupata aukaisemisen mahdollistamiseksi. Välillä avainta tulee pyöritellä avainpesässä ennen, kuin avain suostuu avaamaan lukon. Joskus ovea tulee nostaa painikkeesta tai vetimestä oven kiinni saamiseksi tai aukaisemiseksi. Välillä avaamiseen tai sulkemiseen joudutaan käyttämään mitä erilaisempia kikkoja.

Kaikki nämä johtuvat pääsääntöisesti oviympäristön huollon laiminlyönneistä, huonoista säädöistä, tai komponentista joka vetää viimeisiään.

Iso osa kikkailuun johtavista ongelmista saattaa olla vielä huollolla ja hienosäätämisellä korjattavissa. Joskus taas ongelma korjaantuu yhden osan vaihtamalla, sen huollolla ja/tai säätämisellä.

Tässä muutama Lukkoseppämestarin vinkki, miten pidät huolta oviympäristöstä.

Asenna ovi oikein

Pidä huolta, että oven karmin saranapuoli on asennettu suoraan ja että karmiaukon ristimitat ovat symmetrisiä.

Kiilaa karmi niin, että se ei jousta mihinkään suuntaan. Karmin kiilaaminen on myös murtoturvallisuuden kannalta aivan oleellinen asennustekninen asia. Monet oven kautta tehdyt murrot olisi jääneet kokonaan tekemättä, mikäli ovet olisi asennettu asianmukaisesti käyttämällä karmin ja rakenteiden välissä kiiloja.

Kiinnitä karmi tarpeeksi pitkillä karmiruuveilla asianmukaisesti.

Huolehdi että karmiaukko on riittävän iso, jotta oven ympärillä on asianmukainen käyntivälys. Käyntivälystä pitää olla, mutta se ei saa olla liian suuri.

Mikäli ovi on jo asianmukaisesti asennettu, aloita huolto kaikkien komponenttien kireyden tarkastamisella.

 • Kiristä saranoiden kiinnitysruuvit karmissa ja ovessa
 • Kiristä lukkorungon vastaraudan kiinnitysruuvit karmissa.
 • Tarkasta avainpesän helan ja itse avainpesän kireys. Mikäli avainpesä, eli helan / suojakuoren alla oleva komponentti johon avain työnnetään, on löysä, tulee se kiristää.
 • Irrota avainpesän vääntönupin ruuvit ja irrota vääntönuppi ja ulkopuolen helarengas.
 • Kiristä maltillisesti käsin vääntönupin puolella olevat avainpesän ruuvit, jotka sijaitsevat pystyssä törröttävän tikun molemmilla puolilla.
 • Tässä samalla kannattaa mekanismeihin ja avainkanavaan suhauttaa lulkoöljyä.
 • Laita vääntönuppi ja helarengas paikoilleen, mutta älä vielä kiristä komponentteja lopulliseen kireyteen, vaan jätä komponentit selkeästi löysälle.
 • Löysää painikkeen ruuveja ja mahdollista karan lukitusruuvia hieman, jotta painike kokonaisuudessaan pääsee liikkumaan.
 • Kiristä lukkorungon rintalevyn kiinnitysruuvit. Lukkorungon saa kiristettyä helpommin ja varmemmin, kun avainpesän vääntönupin ja helarenkaan, sekä painikkeen ruuvit on löysätty.
 • Lukkorungon ruuvien kiristyksen jälkeen asemoi vääntönuppi ja helarengas kohdilleen ja kiristä ruuvit käsin ja maltillisesti.
 • Tee sama painikkeelle.

HUOM!  Älä laita ovea tässä vaiheessa vielä kiinni.

Testaa avainpesän toiminta oven ollessa auki. Vääntönupista ja avaimella, sekä mahdollisessa takalukkotilassa, että päiväkäyttötilassa.

Testaa painikkeen toiminta. Vääntönupin tulee liikkua kevyesti ja palautua alkuasentoonsa. Painikkeen tulee liikkua kevyesti, sekä palautua vaakatasoon. Roikkumaan jäävä painike on huono juttu. Roikkuva painike kertoo joko siitä, että painike on liian raskas ja vaatii lisäkseen apujousen, tai lukkorungon omat jouset on jo kuoleentuneet ja lukkorunko vetää viimeisiään.

Tässä vaiheessa oven lukkorunko kannattaa ”ampua” takalukkotilaan, jotta käyttötelki tulee maksimimatkan ulos lukkorungon sisältä.

Puhdista ja voitele lukkorungon näkyvät liikkuvat osat, vääntönupin laakeri, painikkeen laakerit, sekä saranat lukkoöljyllä. Vääntönupissa ja painikkeessa laakeri on useasti sellainen muovinen rengas kilven ja vääntönupin / painikkeen välissä. Mikäli lukkoöljyssä on pillimäinen suutinosa, kannattaa lukkorungon sisällekin suihkauttaa, sekä käyttöteljen (isompi), että pakkolaukaisuteljen (pienempi) raoista.

Mikäli kaikki komponentit toimivat asianmukaisesti oven ollessa auki, testaa nyt samat useasti ovea sulkemalla ja avaamalla.

Oven lukkorungon salpautumista voidaan monesti säätää vastalevystä. Oven tulisi sulkeutua lukitusasentoon vaivattomasti ovea kevyesti työntämällä ja saada myös auki ilman ”pyllykikkaa”. Oven kevyt painallus avattaessa on hyväksyttävää, johtuen tiivistepaineesta. Välillä oven huono lukinta ei johdu vastaraudan välyksestä, vaan kokonaan vastaraudassa olevan telkiaukon sijainnilla verrattuna lukkorungon teljen sijaintiin kun ovi suljetaan. Lukkorungon telki ei siis yksinkertaisesti mene sille tarkoitettuun koloon, tai telki jää kahnaamaan aukon reunaan. Tällöin ovea tulee nostaa tai laskea saranoista.

Mikäli ovi kahnaa ylhäältä / alhaalta, tai ottaa kiinni suljettaessa esim. vastalevystä, tai lukkorunko ei takalukitu raon (käyntivälys) ollessa liian suuri, voidaan oven käyntiä hienosäätää monessa tapauksessa saranoilla.

Saranoissa (säädettävissä) on hattu, sellainen ruuvattava korkki, jonka irrottamalla päästään käsiksi korkeussäätöruuviin. Kyseinen ruuvi on monesti kuusikulmainen. Korkeussäätöruuvia säätämällä ovea voidaan hieman nostaa tai laskea.

Muista säätää kaikkia saranoita tasaisesti niin, että kaikissa saranoissa säilyy oven kuormitus. Pidä mielessä, että ylimpään saranaan kohdistuu aina eniten kuormaa, joten on tärkeää, että oven paino ei kokonaisuudessaan makaa ylimmän, tai ylipäätään vain yhden saranan päällä.

Monissa saranoissa on myös käyntivälyksen säätö, joka tarkoittaa sitä, että saranoita voidaan liikuttaa hieman ulospäin, jolloin oven käyntivälys lukkopuolella pienenee ja saranapuolella vastaavasti kasvaa. Saranoiden kiinnitysruuveja tulee hieman löysätä siitä saranan puoliskosta, jossa sivuttaissäätö sijaitsee. Tämän jälkeen säätöruuveja kiristämällä saranat työntyvät ulospäin, jolloin käyntivälys lukkopuolella pienenee. Käyntivälystä säädettäessä tulee muistaa, että kaikkia saranoita kannattaa säätää saman verran ja on ensiarvoisen tärkeää kiristää kiinnitysruuvit tasaisesti muuten oven sulkeutumiskulma saattaa vääristyä.

Muistilistaksi vielä

 • Huolto puolivuosittain, tai tarvittaessa. Monen komponentit takuuehdoissakin sanotaan, se pienellä kirjoitettu präntti, että takuu vaatii säännöllisen huollon.
 • Kireyden tarkastus:
  • Karmi
  • Saranat
  • Vastarauta
  • Lukkorunko
  • Avainpesän pintahelat
  • Painike
 • Säädettäviä komponentteja:
  • Saranat
  • Vastarauta
  • Mahdollisesti myös koko karmirakenne.

Painikkeen apujousi, mikäli sellaista ei olla jo käytetty, on erittäin tärkeä komponentti lisäämään käyttömukavuutta, sekä lukkorungon elinkaarta.

Työkaluiksi riittää monesti PH 2 ja PZ 2 ristiuraruuvarit, mahdollisesti keskikokoinen talttapäämeisseli, TORX-sarja ja kuusiokoloavainsarja, sekä lukkoöljy, että puhdistamiseen ja siistimiseen paperia / rättejä.

Aikaa perusteelliseen oviympäristön huoltoon kannattaa varata minimissään puolisen tuntia (30 min.).

Tsemppiä